Naše služby

Nabízíme Vám lyžařské a snowboardové výcviky

Provozní řád školy

Otevírací doba denně 9:00 – 16:00

Vyučovací hodiny začínají vždy, v každou celou hodinu. Platba za lekci pobíhá předem, v kanceláři školy, zde si také instruktor přebírá klienta a odchází s ním na výuku.
Instruktor lyžařské školy, má při výuce vždy oblečení lyžařské školy a klient vestu l. š.

Vrácení ceny za lekci je možné pouze v případě zásahu třetí moci, tedy v případě špatného počasí nebo, když malé dítě neakceptuje výuku. V těchto případech, pokud neuběhlo více jak polovina času výuky, vracíme 50 % ceny lekce.

Instruktor přebírá nad osobami mladšími 18 let zodpovědnost v případě, že mají správnou ochranou pokrývku hlavy (helmu), správné vybavení (vhodnou lyžařskou a snowboardovou obuv, vhodné lyže a snowboard a správně seřízené vázání) a pokud respektují pokyny a upozornění instruktora.

Rodiče jsou povinni, před zahájením výuky nahlásit zdravotní stav svého dítěte, možné komplikace apod. Dále jsou rodiče či klienti povinni, nahlásit jakékoliv zdravotní či materiální újmu, v průběhu nebo ihned po skončení lekce. V jiném případě nebude újma akceptována.

Klient je povinen dodržovat pravidla FIS pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích a provozní řád areálu.

Každý klient zakoupením výuky souhlasí s tímto provozním řádem.